Adverteren

Adverteren Bedrijven

Als bedrijf kun je profiteren van de aanloop die sancho.nl kent. Sancho.nl heeft zo'n 1600 bezoekers per dag. Het forum kent een groot aantal leden en het ledenaantal blijft nog steeds stijgen.

Er zijn twee mogelijkheden om te adverteren.

Banner mini

 • banner van het bedrijf op Links pagina € 100,--

Banner maxi

 • banner van het bedrijf op home- en links-pagina € 180,-- per jaar.

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Banners op de home-pagina wisselen bij elk bezoek. Zo ziet de bezoeker dus elke keer een andere banner bovenaan staan. Dus ook uw banner komt regelmatig bovenaan in het rijtje te staan. Nooit meer een banner die uit het gezichtsveld van de bezoeker blijft.

Sponsoren

Bedrijven kunnen activiteiten van Sancho sponseren. Dit kan door middel van een bijdrage in natura of een financiele bijdrage. Sponsoren worden benaderd voor Clubdagen of speciale acties/activiteiten vanuit Sancho.
Voor Sponsering gelden dezelfde voorwaarden als adverteren.

Voorwaarden

 • Banner wordt geplaatst voor de duur van de overeengekomen periode.
 • Sancho.nl is en blijft onafhankelijk. Dat wil zeggen dat Sancho.nl geen reclame zal maken voor het bedrijf in de onderdelen van de website. Tevens zal Sancho.nl geen negatieve berichten aangaande het bedrijf uit het forum verwijderen.
 • Bedrijven die adverteren hebben geen invloed op de inhoud van de website en forum en dienen zich te onthouden van het plaatsen van berichten op het forum.
 • Bedrijven dienen zelf hun logo aan te leveren in digitale variant.
 • De banner van het bedrijf mag niet groter zijn dan 150 x 50 pixels.
 • Geen bewegende banners/plaatjes! (animated gifs)
 • Betaling geschiedt door overmaking van het bedrag, na het ontvangen van een factuur.
 • Sancho.nl heeft het recht om een nieuwsbericht en/of aanbieding niet te plaatsen, als dit discriminerende, sexuele getinte, rascistische teksten bevat.
 • Sancho.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele type- en spelfouten in de teksten van de adverteerder.
 • Sancho.nl behoudt het recht om de indeling of pagina waarop adverteerders/sponsors worden vermeld te wijzigen.
 • Sancho.nl behoudt het recht om aanpassingen te doen aan de website en plaatsing banners.
 • Als bedrijf is het niet toegestaan dat u zichzelf profileert op het forum.

Wilt u een banner plaatsen? Vul onderstaand formulier in. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


Adverteren op Sancho.nl

Ja, ik wil een banner op Sancho